Ministerio de Ciencia e Innovación  Convocatoria Suprograma Torres Quevedo PTQ-09-01-00630  Elaboración de modelos predictivos para el cálculo del aislamiento acústico en la edificación (2009-2011)

Ministerio de Ciencia e Innovación  Convocatoria Subprograma Torres Quevedo PTQ-09-01-00631 Estudio de viabilidad de un sistema de guiado de invidentes en edificios inteligentes mediante mediante espacios acústicos vectoriales (2009-2011)

 

 

Xunta de Galicia - Consellería de Economía e Industria - Programas Sectoriais Peme I+D e I+D Suma - Deseño e Produción Industrial 09DPI088E AHAB: Modelado Xeométrico para Cálculo do Illamento Acústico e Térmico en Construcción Naval (2010-2012)

Xunta de Galicia - Consellería de Economía e Industria - Programas Sectoriais Peme I+D e I+D Suma - Sociedade e Cultura 09SEC012E VAE: Verificación da accesibilidade na edificación (2010-2012)